Mladá Boleslav

  tel./fax:   +420 326 737 625
mail: info@eurotechnik.cz
eurotechnik.cz
 

 

           Úvod :

Firma EUROTECHNIK se zabývá činností v oblasti elektrotechniky a technologických celků.

Naším hlavním oborem jsou:

 

Projekční a realizační činnost:

  Projekce a  realizace  -  technologických celků v oblasti nabíjecích a formovacích linek

                                     -  nabíjecích stanic trakčních baterií

                                     -  napájecích systémů pro výrobu automobilů

                                     -  dopravníkových systémů externích zdrojů

  Dílčí projekce  -  rozvody elektro

                         - vzduchotechnické systémy

                         - jeřábové manipulační systémy baterií

                         - systémy výroby a doplňování demineralizované vody

                         - realizace stavebních úprav

 

Prodejní činnost a výroba: 

 - prodej  -  nabíječů trakčních, startovacích a staničních  baterií

                -  baterií pro trakční, startovací a staniční aplikace

                -  manipulačních závěsů baterií

 - výroba a prodej  -  příslušenství nabíjecí techniky, konektorů a kabelů

                               -  speciálních elektrotechnických výrobků

 - prodej vážních systémů na bázi tenzometrických vah

 

 

Servisní činnost:

- servisní činnost   -  v oblasti nabíječů trakčních, staničních  a startovacích baterií

                             -  v oblasti napájecích a formačních systémů až do výkonu 120KW

                             -  v oblasti tenzometrických vah a mostů a jejich vyhodnocovacích systémů